Användarvillkor

"Med Ratedview" och "oss" menas YOUniversal Next Limited, som äger och driver webbtjänsten Ratedview ("Tjänsten"). Genom användning av Tjänsten godkänner du att vara bunden av följande villkor:

Tjänsten

Du använder Tjänsten på din egen risk. Denna Tjänst levereras på "som den är" och "som tillgänglig" bas. Ratedview kan inte garantera att Tjänsten uppfyller dina specifika krav och frånsäger sig allt ansvar och förpliktelser för Tjänstens tillgänglighet, aktualitet, säkerhet eller pålitlighet. Ratedview reserverar sig rätten att modifiera Tjänsten, avbryta eller avsluta den, med eller utan varsel och utan några förpliktelser gentemot dig.

Immateriella rättigheter

Du accepterar att Ratedview äger alla intellektuella rättigheter till denna tjänst. Du får inte modifiera, anpassa eller hacka Tjänsten eller eller modifiera en annan webbsida med avsikten att falskt antyda att den är kopplad till Tjänsten. Du får inte kopiera, ändra, anpassa, distribuera, publicera, sälja, licensiera eller överföra hela eller delar av Tjänsten utan föregående skriftligt tillstånd från Ratedview.

Skadeersättning

Du accepterar att skadeersätta, försvara och hålla Ratedview och dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer och anställda, från och mot alla förluster, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader som orsakats av brott mot något av dessa villkor eller någon aktivitet som förknippas med ditt konto och din användning av Tjänsten.

Användning av Tjänsten

Du accepterar att du kommer att använda Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning inklusive lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. Du får inte, och får inte uppmuntra tredje parter att, använda Tjänsten med i ett olagligt syfte. Du bär ansvaret för att hålla ditt lösenord hemligt och bär ansvaret för alla aktiviteter som sker på eller via ditt konto. Konton skapade av robotar eller någon annan automatiserad metod är inte tillåtna.

Innehåll från Tredje Part

Ratedview kan inte göras ansvariga för innehåll från tredje part (inklusive, utan begränsningar, virus eller skadliga komponenter), Ratedview har inte heller någon skyldighet att kontrollera sedan innehåll från tredje part. Vi kan, men har ingen skyldighet att, efter eget gottfinnande, ta bort innehåll och konton som vi bedömer vara olagliga, kränkande, förnedrande, hotfulla, obscena eller på något sätt olämpliga.

Lagar och Jurisdiktion

Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt italiensk lag. För information om hanteringen av användaruppgifter, vänligen se vår Privacy Policy.